ALT İŞVEREN ŞARTNAME ÖRNEĞİNDEN BİR KESİT

Sevgili İK cılar..Mezun olduktan sonra,işbaşı yapacağınız kurum da alt işveren bulunuyorsa sorumluluklarınız çok daha fazladır.Bu Sorumluluklarınızı yerine getirebilmeniz ve kurumu maddi ve manevi zarara uğratmamanız adına haşır neşir olmanız gereken mevzuatın çok küçük bir kısmı…

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı(Şartname kesiti)

 Yüklenicilerden İstenecek ve/veya Çalışan Özlük Dosyalarında Bulundurmaları İstenecek Belgeler,
Yüklenici firma çalışanlarının özlük dosyalarının aslı gibidir onaylı örnekleri ………San. Ticaret A.Ş.’ın göstereceği yerde gerek denetimlerde gösterilmek üzere gerekse diğer durumlarda ……… San. Ticaret A.Ş. yetkililerince denetlenmek ya da incelenmek üzere sürekli güncellenmiş bir şekilde hazır bulundurulacak ve birer nüshalarını da ………. San. Ticaret A.Ş. iş güvenliği uzmanına ibraz edecektir. İbraz edilen bu belgeleri …………. San. Ticaret A.Ş. iş güvenliği uzmanı inceleyecek ve uygun görmesi takdirde yüklenici firmanın çalışmalarını başlatacaktır. …………..San. Ticaret A.Ş. uygun gördüğü takdirde yüklenici firmalardan başkaca belgeler de talep edebilecekir.
1. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan işçilerin, yapacakları işe uygun olduklarını belirtir sağlık raporu (6331 Md-15)
2. Gece ve yüksekte çalışacaklar için gece çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık raporları (6331 Md-15).
3. Yemekhane ve çay ocaklarında çalışanların portör muayene belgeleri (Umumi Hıfz. Kanunu Mad:126).
4. Gürültülü işlerde çalışanların kulak odyogramları (6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu Madde-10 /4)
5. Tozlu işlerde çalışanların akciğer filmleri, solunum fonksiyon testleri (6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu Madde-10 /4)
6. Metal işlerinde paslı malzemelerle yapılan işlerde çalışanların tetanos kayıtları(6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu Madde-10 /4)
7. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Eğitim Aldıklarına Dair Belgeleri (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md-17, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik).
8. Kaldırma araçlarının periyodik kontrol belgeleri (6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu Madde-10 /4, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği )
9. Kompresör ve hava tanklarının kontrol belgeleri (6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu Madde-10 /4, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği )
10. Basınçlı kapların kontrol ve deneylerinin yapıldığına dair belge.(6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu Madde-10 /4, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği)
11. Risk değerlendirmesi raporları (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Md. 4-c).
12. Çalışma talimatları (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Md.10). (6331sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu Madde-10 /4)
13. İş makinesi kullananların operatör belgesi/ trafiğe de çıkıyorlar ise G sınıfı sürücü belgesi (Karayolları Trafik Kanunu Madde 80).
14. Kişisel koruyucuların verildiğine ve işyerinde kullanacaklarına dair zimmet belgeleri (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik).
15. Aylık SGK bildirgesi
16. Çalışanların mesleki eğitimlerine ait dokümanlar (6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu Madde-17 /3)

Reklamlar
Standart

GELECEĞİ GÖRMEK

   Antik Yunan’da yaşayanlar,gelecekten haber almak için Delphi’ deki kahinlere giderlermiş.Kahinlerin öngörülerinin kaynağı ise ilahi vahiyler değilmiş.Çoğu muhtemelen, sunağın altındaki toprağın bazı kısımlarında çatlaklardan sızarak dışarı çıkan ‘ etilen’ gazının eseriydi.Bu gaz Pythia kahinlerinin kendilerinden geçerek transa girmelerine neden oluyordu ve ziyaretçilerine;Ütopyalar,hayaller,rahatlık ya da tam aksine sarsıcı ve korkutucu senaryolar ile asılsız geri dönüşleri oluyordu.

    Herkes, ” İçinde bulunduğumuz dönemde…” diye başlar söze.Çünkü geleceği görmek,her dönem çok zor oldu. Geleceği ve sıradaki yeniliği tahmin etmek herkes için mümkün olsa idi , bugün şirketler mezarlığındaki bir çok şirket hayatta olur,batmış ya da işini kaybetmiş liderler ya da personeller için başarı öyküleri yazılıyor olurdu..

     Bugünden geleceğinize bakarken, en güvendiğiniz yol göstericileriniz ”etilen gazları” değil; akıl,mantık ve kişisel bilgi birikimleri ile sizleri en  iyi tanıyan yardımcılarınız değerli öğretmenleriniz olsun.

Standart

Kamu da Sizlere de Yer Var

Kamu da, Personel Dairesi Başkanlıklarının, İnsan Kaynakları Daire Başkanlıklarına dönüşümünün hızlı bir süreçte devam etmekte olduğu bu yıllar da ; insan kaynakları yönetimi öğrencilerinin KPSS ile haşır neşir olmalarının tam zamanı..

Ekonomik şartları,mesai saat aralıkları ve sosyal imkan avantajları ile çoğu özel teşebbüslerin sağlayamadığı imkanlarla, yeni dünya görüşüne sahip personel için geniş kadrolar açılacaktır.Takipte kalın.

Standart